Chapitres et versets citant Falò

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi. Robena, lahimatoan' i Jakoba. Ary ny zanakalahin-dRobena dia Hanoka sy Palo sy Hezrona ary Karmy Robena, lahimatoan' i Jakoba. Zana-dRobena: Henoka, Falo, Hersona ary Karmì. et les fils de Ruben : Hénok, Pallu, Heçrôn, Karmi.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.14 These be the heads of their fathers' houses: The sons of Reuben the firstborn of Israel; Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these be the families of Reuben. Izao no lohan' ny fianakaviany: Ny zanakalahin-dRobena, lahimatoan' Isiraely, dia Hanoka sy Palo sy Hezrona sy Karmy; ireo no fokom-pirenen-dRobena. Izao no loham-pianakavian' izy ireo: Zanakalahin-dRobena, lahimatoan' Israely: Henoka, Falao, Hesrona ary Karmì. Ireo no fianakavian-dRobena. Voici leurs chefs de familles :Fils de Ruben, premier-né d' Israël : Hénok, Pallu, Héçron et Karmi ; tels sont les clans de Ruben.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.5 Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites: Robena, lahimatoan' Isiraely; ary ny zanak' i Robena dia Hanoka sy ny fokon' ny Hanokita; avy tamin' i Palo ny fokon' ny Paloita; Robena lahimatoan' Israely, zana-dRobena: ny fokon' ny Henokita avy tamin' i Henoka; ny fokon' ny Faloita avy tamin' i Falò; Ruben, premier-né d' Israël. Les fils de Ruben : pour Hénok, le clan Hénokite ; pour Pallu, le clan Palluite ;
...............
Nom / Fan 26.8 And the sons of Pallu; Eliab. Ary ny zanak' i Palo dia Eliaba. Zanak' i Falò, dia Eliaba. Les fils de Pallu : Éliab.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.3 The sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were, Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi. ny zanakalahin' i Robena, lahimatoan' Isiraely, dia Hanoka sy Palo sy Hezrona ary Karmy. Zanakalahin-dRobena lahimatoan' Israely: Enaoka, Falò, Esrona ary Karmì. Fils de Ruben premier-né d' Israël : Hénok, Pallu, Héçron, Karmi.